Skip to content

FAQ - vragen van ouders over de nieuwe website

De St. Victorgroep is over gegaan op een nieuwe website. Dit hebben we al een keer eerder geschreven in een mail. De oude website bevatte veel functionaliteit. Niet alle functionaliteit is teruggekomen op de website. Een van de voorbeelden is de ledenadministratie. Wij maken vanaf nu alleen nog maar gebruik van de ledenadministratie van scouting Nederland, SOL. Een ander voorbeeld is dat de nieuwe website geen functionaliteit zit om in te loggen. Ook is (nog) niet alle functionaliteit teruggekomen. 

Om jullie op weg te helpen is er gestart met een FAQ. Indien noodzakelijk werken we deze bij met de nieuwe inzichten van vragen die er komen.

Inloggen op de SOL website

Voor het inloggen op SOL moet je naar het volgende internetadres: https://sol.scouting.nl/

en dan naar Log in.

Indien het de eerste keer is dat je van SOL gebruik maakt moet je een account per scout aanvragen. Voor elke scout één. Indien dit niet lukt kun je scouting Nederland een mail sturen (onder Wachtwoord vergeten – Hulp nodig? Mail de Scouts Online helpdesk). Meestal regeert de heel snel. Je kunt ook via de St. Victorgroep proberen door een mail te sturen via het contactformulier op de website. 

Scouting Nederland heeft een handleiding aangemaakt voor het gebruik van SOL voor de ouders

 

Doorgeven van adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunnen direct door de ouders worden doorgevoerd in SOL. In SOL kunnen ook eventuele specifieke zaken worden ingevuld zo dat de speltakleiding hier over kan beschikking. 

Inloggen op SOL met meerdere scout-kinderen

SOL is gericht op de scouting leden. Elke scout staat los van de broers of zussen in SOL. Dit heeft als ouder een nadeel. Je moet voor elk kind apart in- en uitloggen. En je moet voor elk kind de gegevens volledig invullen. 

Doorgeven van afwezigheid van een reguliere opkomst

Geeft het even via de mail of whatsapp door aan de speltak.